วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

วิศวกรเครือข่าย

(NETWORK ENGINEER)
รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
 • แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการให้บริการลูกค้า
 • นำเสนอการทดลองอุปกรณ์ในการให้บริการลูกค้า
 • ดูแลการให้บริการลูกค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานที่ปฏิบัติงาน (นนทบุรี, ชลบุรี)

 • จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์ (เบี้ยขยัน+ค่าล่วงเวลา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส./ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบ เขียนงาน Shop Drawing ทำแบบในรูป As Build Drawing ได้
 • มีความรู้ในด้าน Network Configuration (Mikrotik, Cisco), Switch Manage, Wireless Controller, Firewall, Active Directory
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเคเบิลหรืออินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 1-4ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (มี OT)
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้าน Network เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ VMWARE ESXi/VMWARE Cluster
 • มีใจรักงานบริการ ความขยันอดทน มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินรางวัลเบี้ยขยันประจำปี

:: สนใจสมัครงานติดต่อ ::

คุณกัณฐมณี พร้อมประดิษฐ์
ผู้จัดการสำนักงาน
โทร. 02-584-3255 , 089-674-6192
Email : [email protected]
ที่อยู่ 14/116 หมู่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120