เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician Unit)

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

(TECHNICIAN UNIT)
รายละเอียดของงาน

 • ติดตั้งอินเตอร์เน็ตภายใน-ภายนอกและบริการตามแผนงานที่รับมอบหมายให้ตรงตามเวลา
 • ซ่อมบำรุง งานบริการแก้เหตุเสีย ตามงานที่มีการแจ้งเข้ามา
 • ดูแลรักษารถบริการและเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
 • พัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนรายงานปัญหาต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน (ลาดกระบัง, ชลบุรี)

 • จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์ (เบี้ยขยัน+ค่าล่วงเวลา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส./ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เร็วและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินรางวัลเบี้ยขยันประจำปี

:: สนใจสมัครงานติดต่อ ::

คุณกัณฐมณี พร้อมประดิษฐ์
ผู้จัดการสำนักงาน
โทร. 02-584-3255 , 089-674-6192
Email : [email protected]
ที่อยู่ 14/116 หมู่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120