EasyNet Dealers

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง EasyNet ยังต้องการทีม Dealers มืออาชีพอย่างคุณ

… ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ก้าวหน้าไปด้วยกันกับ EasyNet …

รับสมัคร Dealers (ตัวแทนจำหน่าย) ติดต่อ คุณจิรพงศ์ สำราญบำรุง 094-945-7777

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ด้านการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร
2.เป็นรูปแบบนิติบุคคลไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3.มีทีมงานไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งหัวหน้าทีมต้องมีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
4.มีฐานกลุ่มลูกค้าประเภทอาคาร
5.มีอุปกรณ์ช่างตามมาตรฐานของ EasyNet
6.Bank การันตี 300,000 บาท (ยกเว้น Dealer ที่ได้รับการแต่งตั้งภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ.2561)

แบบฟอร์มขอเข้าร่วมทีม EasyNet Dealers