สาเหตุที่อาจทำให้เชื่อมต่อ EasyWiFi ไม่ได้

1. ตรวจสอบว่า มีสัญญาณที่ใช้ได้หรือไม่ โดยไปที่ ตั้งค่า > Wi-Fi
และเลือก SSID:(ตามชื่อโครงการที่อยู่อาศัย)
2. เปิด-ปิด สัญญาณไร้สาย (Wireless) ตรวจสอบปุ่มสัญญาณก่อนว่าเปิดแล้วหรือยัง
สาเหตุอย่างหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือยังไม่ได้กดปุ่ม เปิด Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีการกำหนดหมายเลข IP Address เอาไว้ Wireless ที่ใช้งานอยู่ในองค์กร มักมีการกำหนด IP Address
ไว้แต่ผลที่ตามมา ถ้าคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊กเครื่องนั้น ไปเชื่อมต่อ Wireless ที่อื่นๆ มักจะไม่สามารถ
เชื่อมต่อได้สำหรับวิธีการแก้ไข ให้ดูวิธีการตั้งค่า/ลบค่า Fixed IP & DNS