วิธีเปิดใช้งาน Wi-Fi ที่คอมพิวเตอร์

เมื่อ Computer ของท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ Wi-Fi Hotspot ของ Easynet ได้
อาจจะเกิดจากท่านไม่ได้เปิดฟังชั่นก์ Wireless ของเครื่อง Computer ของท่านโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
- เมื่อ Computer ของท่าน icon สัญญาณ Wireless ขึ้นกากบาทสีแดง ให้คลิกซ้าย และกดที่ Wi-Fi 1 ครั้ง
เพื่อทำการเปิดฟังชันก์ Wi-Fi
จากนั้นรอซักครู่ Wi-Fi จะแสดงชื่อขึ้นมาในแถบข้างบนและสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน