วิธีเปิดใช้งาน Wi-Fi ที่อุปกรณ์มือถือ

เมื่อโทรศัพท์ของท่าน ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Hotspot ของ Easynet ได้
เกิดจากไม่ได้เปิดฟังชั่นก์ Wi-Fi โดยมีวิธีการดังนี้
- ไปที่ Setting และเลือก Menu Wi-Fi

- จะเห็นว่าฟังชั่นก์ Wi-Fi ได้ถูกปิดอยู่ให้ทำการเปิด และรอสักครู่เพื่อให้โทรศัพท์จับสัญญาณ Wireless
และทำการเชื่อมต่อกับ Wi-fi ตามต้องการ