โครงการอินเตอร์เน็ต สู่น้อง ปี1

ภาพบรรยากาศ โครงการอีซี่เน็ต สัญจร

"อินเตอร์เน็ต สู่น้อง ปี1"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร