EasyNet สัญจร ครั้งที่ 1

EasyNet สัญจร ครั้งที่ 1

ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรม EasyNet สัญจร ครั้งที่1
พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ดูแล และเจ้าของอาคาร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

อินเตอร์เน็ตในอาคารอย่างครบวงจร