Owners Building Meeting [pics]

ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด