สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณ บริษัท อีซี่ เน็ต(ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่