Samutprakan

EasyNet ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในอาคารอย่างครบวงจร ครอบคลุม จ.สมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่

  • อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  • อำเภอบางบ่อ
  • อำเภอบางพลี
  • อำเภอพระประแดง
  • อำเภอพระสมุทรเจดีย์
  • อำเภอบางเสาธง

EasyNet พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ จ.สมุทรปราการ