ร่วมงานกับเรา
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี
 • เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
 • เวลาทำงานอื่น : เสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย
 • มีความสามารถปฏิบัติงานในส่วนวางแผนและซื้อสื่อบนแพลตฟอร์ม Google Ads, Facebook Ads, Line, Instagram
 • สามารถผลิต Content จัดทำภาพ ออกแบบโบว์ชัวร์การตลาด เพื่อลงสื่อในทุกช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ได้
 • จัดการเว็บไซต์ภายในของบริษัท จัดการข้อมูล อัพเดต/ลบ/เพิ่ม ข้อมูล ภายในระบบ ออกแบบหน้าเว็บ หาข้อมูลใหม่ๆจากเว็บไซต์ต่างประเทศ
 • ติดตามผลการลงสื่อ วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

ข้อมูลติดต่อ
คุณ นิภาวรรณ พิศนอก
บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
14/116 หมู่7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

การเดินทาง

การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัทฯ อยู่ใกล้ Big C แจ้งวัฒนะ และโฮมโปร เดินทางสะดวก มีรถเมล์สายและรถตู้ผ่าน สาย52 หมอชิต-ปากเกร็ด สาย356 ปากเกร็ด-สะพานใหม่ สาย150 ปากเกร็ด-บางกะปิ รถตู้สาย ปากเกร็ด-มีนบุรี , ปากเกร็ด-หมอชิต, ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัย, ปากเกร็ด-ฟิวเจอร์พาร์ค บริษัทฯ ห่างจาก Big C ประมาณ 400 เมตร สามารถใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด),ปทุมธานี (ทุกเขต/อำเภอ),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),ชลบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
 • เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 70,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
 • เวลาทำงานอื่น : เสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานขายและบริการอินเตอร์เน็ต FTTx โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าโครงการ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ โรงเรียน โรงพยาบาล หมู่บ้าน หรือบ้าน
 • เป็นตัวแทนบริษัท ในการนำเสนอบริการ WiFi โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับผู้มีอำนาจตัดสินใจและเซ็นต์สัญญา โครงการต่าง ๆ
 • เปิดและปิดการขาย หรือหาช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและการตลาด
 • ดูแล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำและข้อมูลที่่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา สัญญาต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย ข้อมูลราคาตลาดและทำรายงานขายให้หัวหน้าทราบ

คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่น ๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

ข้อมูลติดต่อ
คุณ นิภาวรรณ พิศนอก
บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
14/116 หมู่7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

การเดินทาง

การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัทฯ อยู่ใกล้ Big C แจ้งวัฒนะ และโฮมโปร เดินทางสะดวก มีรถเมล์สายและรถตู้ผ่าน สาย52 หมอชิต-ปากเกร็ด สาย356 ปากเกร็ด-สะพานใหม่ สาย150 ปากเกร็ด-บางกะปิ รถตู้สาย ปากเกร็ด-มีนบุรี , ปากเกร็ด-หมอชิต, ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัย, ปากเกร็ด-ฟิวเจอร์พาร์ค บริษัทฯ ห่างจาก Big C ประมาณ 400 เมตร สามารถใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี
 • เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
 • เวลาทำงานอื่น : เสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านลูกหนี้และการรับเงิน (AR)
 • ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน (IV) และใบกำกับภาษีอื่นๆ
 • ลงบันทึกบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมออกหัก ณ ที่จ่าย (AP)
 • จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • ปิดงบการเงินบริษัทย่อย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

ข้อมูลติดต่อ
คุณ นิภาวรรณ พิศนอก
บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
14/116 หมู่7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

การเดินทาง

การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัทฯ อยู่ใกล้ Big C แจ้งวัฒนะ และโฮมโปร เดินทางสะดวก มีรถเมล์สายและรถตู้ผ่าน สาย52 หมอชิต-ปากเกร็ด สาย356 ปากเกร็ด-สะพานใหม่ สาย150 ปากเกร็ด-บางกะปิ รถตู้สาย ปากเกร็ด-มีนบุรี , ปากเกร็ด-หมอชิต, ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัย, ปากเกร็ด-ฟิวเจอร์พาร์ค บริษัทฯ ห่างจาก Big C ประมาณ 400 เมตร สามารถใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้

อีซี่ เน็ต EasyNet ( Thailand ) ผู้นำด้านการให้บริการ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet ) ไวไฟ ( WiFi ) HotSpot หอพัก ห้องพัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ที่ดีที่สุด
Copyright © 2020 - EasyNet Thailand™. All Rights Reserved.