แบบสอบถามลูกค้า บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
เชิญท่านเจ้าของอาคารและผู้ดูแลอาคารร่วมสนุกตอบคำถาม เกี่ยวกับโปรโมชั่น Member get Member เพื่อชิงรางวัล
* กรณีท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการตอบแบบสอบถาม